Programy

Polski język ogólny stanowi podstawę wszystkich programów na etapie początkowym.

Zawiera zarówno jego formę oficjalną, jak też potoczną, której Polacy używają na co dzień. Natomiast słownictwo specjalistyczne wprowadzamy dodatkowo na życzenie kursanta, zwłaszcza na poziomie ponad podstawowym, uwzględniając wyrażenia i konteksty charakterystyczne dla danej branży. Bierzemy pod uwagę również stanowisko, jakie zajmuje Klient oraz sytuacje, w jakich będzie posługiwał się językiem polskim. Program kursów polskiego obejmuje zarówno formy grzecznościowe jak i intencje (np: wyrażanie opinii, sądów, wątpliwości, przekonań) oraz wyrażane emocji (niezadowolenia, radości itp.). Nauka polskiego ukierunkowana jest na aktywne opanowanie języka w możliwie najszerszym zakresie. Na etapie początkowym skupiamy się na najbardziej typowych sytuacjach, by jak najszybciej umożliwić samodzielne używanie języka poza klasą.

POLSKI DLA VIP-ów

Kursy prowadzone są u klienta lub w Academia Polonica, z uwzględnieniem elastycznego harmonogramu zajęć. Program nauczania skorelowany jest z branżą, stanowiskiem, jak też typowymi sytuacjami komunikacyjnymi, z jakimi spotyka się Klient w pracy oraz w życiu towarzyskim. Tematyka zajęć skupia się na konkretnych zagadnieniach gospodarczych i/lub kulturowych, zależnie od zainteresowań i potrzeb Klienta. W celu przyspieszenia nauki organizujemy też intensywne kursy wyjazdowe, sesje weekendowe lub 10-dniowe szkolenia w miejscowościach wypoczynkowych w najciekawszych miejscach w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych w okolicach Warszawy (patrz Kursy wyjazdowe). Intensywna nauka polskiego urozmaicona zajęciami rekreacyjnymi (sport) lub ciekawym programem turystyczno-krajoznawczym daje wyjątkowo dobre rezultaty, gdyż pozwala na połączenie typowo klasowych lekcji z praktyczną konwersacją w terenie, w autentycznym otoczeniu językowym. Czas spędzony pod opieką nauczycieli jest niezwykle cennym doświadczeniem i najefektywniejszym sposobem nauki języka w jak najkrótszym czasie. Jest to tzw. "całkowite zanurzenie w języku " od chwili rozpoczęcia kursu aż do samego wyjazdu.

Polski dla profesjonalistów/specjalistów

Opracowany na specjalne życzenie. Program obejmuje opanowanie słownictwa danej specjalności, umiejętność rozumienia tekstów (dokumentów) z danej dziedziny oraz rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych w zakresie tematyki związanej z daną specjalizacją. Na bardziej zaawansowanym poziomie rozwijane są również umiejętności pisania (prowadzenie korespondencji oraz sporządzania dokumentów i raportów) , jak też publicznych wystąpień, prezentacji, udziału w dyskusjach, prowadzenia zebrań, przemawiania (i przygotowywania przemówień), etc. Program kursu profilowany jest każdorazowo dla Klienta zgodnie z jego potrzebami. 

Polski dla dyplomatów

Opracowany dla korpusu dyplomatycznego oraz dla osób obracających się w kręgach dyplomatycznych, pragnących zapoznać się etykietą obowiązującą w kontaktach oficjalnych na szczeblu ambasad. Program zawiera zarówno praktyczne informacje na temat sposobu zwracania się do osób utytułowanych w mowie i w piśmie, jak i wiadomości z zakresu polskiej kultury, historii, obyczaju, tradycji, polityki, podstawową wiedzę o polskich środkach masowego przekazu oraz ekonomii. Program nastawiony jest głównie na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, zwłaszcza w zakresie prezentacji, udziału w konferencjach prasowych, jak też w życiu towarzyskim.

Polski dla zagranicznych biznesmenów

Lata pracy z cudzoziemcami nauczyły nas jak radzić sobie z problemem czasu, którego menadżerom zawsze brak, z wyjazdami i spotkaniami uniemożliwiającymi regularne lekcje. Jest na to rada: elastyczny harmonogram zajęć. Możemy prowadzić lekcje w Waszej firmie lub w naszej szkole, jeśli tam nie można zapewnić im spokoju. Program skorelujemy z branżą, w jakiej pracuje, dobierzemy materiał językowy najbardziej przydatny do sytuacji, w których musi go używać. Nie pominiemy języka potrzebnego na co dzień, żeby radził sobie poza firmą. Współpracownicy szybko odczują różnice w relacjach, jak tylko ich zagraniczny szef zacznie mówić po polsku, nawet kilka słów ociepli kontakt. Program dla rodzin cudzoziemców - opracowany w celu ułatwienia życia w Polsce rodzinom biznesmenów, które szczególnie dotkliwie odczuwają dyskomfort zmiany miejsca zamieszkania. Podczas gdy biznesmeni mogą liczyć na pomoc asystentek, ich rodziny, a zwłaszcza żony, muszą radzić sobie same w obcym środowisku. Program nastawiony jest na opanowanie języka tak w codziennych sytuacjach życiowych, jak też w sytuacjach zagrożenia, gdy trzeba wezwać pomoc lekarską, policję, straż pożarną lub mechanika. Znajomość języka i warunków życia w Polsce nie tylko ułatwi im funkcjonowanie w nowym środowisku, ale stać się może zachętą do aktywnego poznawania kraju, w którym spędzą kilka lat, nawiązywania kontaktów towarzyskich, dzięki czemu przymusowy pobyt zagranicą może okazać się ciekawą przygodą pełną niezapomnianych przeżyć. 

POLSKI DLA AKADEMIKÓW

Program dla obcojęzycznych studentów, stypendystów - opracowany zarówno dla studentów, którzy pragną podjąć studia w Polsce (program przygotowujący do studiów) , jak i tych którzy już tu studiują i chcą porozumiewać się lepiej i wiedzieć więcej o Polsce z wybranej przez siebie dziedziny (polskiej literatury, historii, sztuki, ogólnej wiedzy z zakresu kultury polskiej i polityki. Program dla międzynarodowych studentów na poziomie zaawansowanym zakłada rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych, pisania oraz rozumienia tekstów. Program kursu obejmuje pracę nad różnego typu tekstami, zarówno z prasy, jak i z literatury, naukę kreatywnego pisania oraz umiejętności prowadzenia dyskusji. Dla studentów ciekawych Polski zorganizujemy specjalne sesje weekendowe „Z polskim w "Polskę"  łączące intensywną naukę języka (podczas podróży) ze zwiedzaniem i praktyczną konwersacją. Sesje wyjazdowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup. Lekcje w plenerze polegają na wykonaniu zadań komunikacyjnych, np przeprowadzenia wywiadu, wykonanie foto-reportażu

POLSKI DLA OBCOJĘZYCZNYCH WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Masz obcojęzycznego męża/żonę? Nie rozmawiacie w domu po polsku? Tak jest wygodniej i szybciej, ale jak on/ona się czujesz w kontaktach z Twoją rodziną, z przyjaciółmi? Zawsze ktoś musi mu tłumaczyć, a on/ona i tak nie nadąża za konwersacją? Czuje się wyobcowany? Nie zna i nie rozumie naszych obyczajów, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze zachowuje się odpowiednio, ale nie wie dlaczego? W sklepie i na ulicy porozumiewa się na migi? Sądzisz, że jest mu/jej z tym dobrze? Można to zmienić zanim sami sobie staniecie się obcy. Ten program uwzględnia zarówno słownictwo związane z rutyną dnia codziennego, jak też sytuacje komunikacyjne - spotkania z rodziną, rozmowy towarzyskie, znajomość polskich norm obyczajowych i kulturowych wzorców zachowań. Zrób pierwszy krok, daj mu/jej szansę by poczuł/-ła się w Polsce jak u siebie w domu, zapisz go/ją na kurs polskiego, a poczucie wyobcowania zniknie.

PROGRAM DLA RODZIN BIZNESMENÓW

Opracowany w celu ułatwienia życia w Polsce rodzinom biznesmenów, które szczególnie dotkliwie odczuwają dyskomfort zmiany miejsca zamieszkania. Podczas gdy biznesmeni mogą liczyć na pomoc asystentek, ich rodziny, a zwłaszcza żony, muszą radzić sobie same w obcym środowisku. Program nastawiony jest na opanowanie języka tak w codziennych sytuacjach życiowych, jak też w sytuacjach zagrożenia, gdy trzeba wezwać pomoc lekarską, policję, straż pożarną lub mechanika. Znajomość języka i warunków życia w Polsce nie tylko ułatwi im funkcjonowanie w nowym środowisku, ale stać się może zachętą do aktywnego poznawania kraju, w którym spędzą kilka lat, nawiązywania kontaktów towarzyskich, dzięki czemu przymusowy pobyt zagranicą może okazać się ciekawą przygodą pełną niezapomnianych przeżyć.

PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Opracowany dla wykładowców i badaczy zainteresowanych polską kulturą i nauką. Program nastawiony jest na rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, prezentacji, rozumienia tekstów naukowych z własnej dziedziny, opanowania specjalistycznego słownictwa oraz umiejętności pisania w języku polskim stosownie do wymagań stawianych tekstom naukowym. 

PROGRAM LETNICH KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Latem corocznie organizujemy mniej lub bardziej intensywne wakacyjne kursy języka polskiego w Warszawie na różnych poziomach. Na początku lata (czerwiec, lipiec) planujemy zwykle kursy dla początkujących, w środku sezonu ( w sierpniu) dla średniozaawansowanych, a we wrześniu dla zaawansowanych.

Zwiedzaj, oglądaj, pytaj i ucz się polskiego podczas wakacji

 

Wakacyjny intensywny kurs języka polskiego na poziomie A1
kurs dwutygodniowy, super-intensywny 60 lekcji x 45´ (6 lekcji dziennie w dwóch sesjach przedpołudniowej i popołudniowej od poniedziałku do piątku) 

Pierwszy raz w Polsce? Masz przewodnik, mapę, ale chciałbyś poruszać się po mieście nie jak osoba głucha i niema.  Choć nie znasz ani słowa po polsku (lub znasz kilka słów lub fraz) możesz wykorzystać swój pobyt w Warszawie, a przekonasz się, jak szybko i bez większego wysiłku opanujesz początki języka, by radzić sobie w mieście - zrobić zakupy, kupić bilet, zapytać o drogę, umieć zrozumieć i przeczytać napisy, zadawać proste pytania i zrozumieć odpowiedzi. Jeśli masz w Polsce rodzinę lub przyjaciół zobaczysz jak z lekcji na lekcję lepiej się porozumiewasz. Kurs super intensywny – dwutygodniowy po 6 lekcji dziennie w dwóch sesjach: przedpołudniowej i popołudniowej po 3 x 45’ każda z przerwą na lunch. Sesje przedpołudniowe poświęcone są głównie opanowaniu podstawowego  słownictwa i schematów komunikacyjnych (kto, co, gdzie, kiedy i jak), wymowy oraz czytania. Po południu gry  językowe i  symulacje w formie  scenek rozgrywanych  w klasie przygotują do wyjścia na miasto. Po lekcjach czeka Cię samodzielna przygoda w mieście - kawiarnie, puby, galerie,  kluby, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności. Weekendy należą całkowicie do Ciebie. Możesz je spędzić sam lub z grupą, w Warszawie lub wybrać się pociągiem do innego miasta - Krakowa, Poznania lub Gdańska.

Lekcje prowadzone są w bardzo małej grupie w samym centrum miasta przy al. Jerozolimskich 55 (tuż przy stacji  metra Centrum).

 

Wakacyjny kurs języka polskiego na poziomie A2
Kurs intensywny dwutygodniowy – 30 lekcji x 45´(3 x 45’dziennie od pon. – piąt.)

Mówisz trochę po polsku i radzisz sobie w typowych sytuacjach, ale konwersacja sprawia Ci trudności? Skorzystaj z wakacji, by szybkim tempie pokonać tę barierę i bez oporów nawiązywać kontakty. Trzy-lekcyjne sesje każdego dnia to czas na poznanie i opanowanie nowego słownictwa i schematów zdaniowych oraz ich kreatywne wykorzystanie w nowych kontekstach. Nauczysz się też wyrażać opinie i emocje, dzięki czemu konwersacja będzie dużo łatwiejsza. Język w kulturowym kontekście pozwoli Ci lepiej rozumieć ten kraj i jego obyczaje, dzięki czemu poczujesz się tu jak domu. Popołudnia, wieczory i weekendy to okazja by włączyć się w rytm życia miasta, chłonąć język ulicy. Kawiarnie, koncerty, puby – to wymarzone miejsca do praktycznej konwersacji. Podczas weekendu możesz wybrać się gdzieś dalej i zwiedzić inne miasta. Wrócisz z fotoreportażem ze swoich wycieczek i opowiesz o wrażeniach w klasie.

 

Wakacyjny kurs języka polskiego na poziomie B1
Kurs intensywny dwutygodniowy – 40 lekcji x 45’ (4 x 45´ dziennie od pon. – pt. z przerwą na kawę.

Masz już podstawy języka, radzisz sobie komunikacyjnie, ale nie czujesz się pewnie, bo wciąż popełniasz błędy gramatyczne i masz ograniczony zasób słów? Chcesz wypowiadać się poprawnie na różne tematy? Podczas codziennych sesji  skupimy się na równoległym  rozwijaniu wszystkich  czterech umiejętności komunikacyjnych - mówienia, pisania, rozumienia tekstów ze słuchu  oraz aktywnego czytania. Tematem zajęć będą zarówno gorące wydarzenia (kulturalne i polityczne), jak też problemy natury ogólnej. Wzbogacisz słownictwo, utrwalisz gramatykę, nabierzesz swobody w poprawnym wypowiadaniu się na różne tematy, zajmowaniu stanowiska i uzasadnianiu swoich racji. Po lekcjach w klasie czeka Cię przygoda w mieście – muzea, galerie, kluby, koncerty, puby to miejsca, gdzie można  spotkać  ludzi i poćwiczyć polski, zdobyć ciekawe informacje, przeprowadzić wywiady i podzielić się nimi w klasie. W weekendy warto wybrać się gdzieś dalej – samodzielnie lub z grupą, by odpocząć lub poznać nowe miejsca. 

 

Wakacyjny kurs języka polskiego na poziomie B2
Intensywny 2-tygodniowy kurs 30 lekcji  (3 x 45’ dziennie od pon. - pt.)

Masz już opanowaną gramatykę, wypowiadasz się dość swobodnie na różne tematy, ale chcesz  skorzystać z wakacji, by podnieść poziom znajomości języka o stopień wyżej? Dwutygodniowy kurs ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój kompetencji językowej – w mowie i w piśmie. Przewidujemy zarówno lekcje w klasie, jak też poza szkołą (w galeriach lub muzeach). Lekcje w klasie oparte na żywych tekstach, zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo (publicystyka, literatura oraz teksty popularno-naukowe) zapoznają Cię z rożnymi stylami wypowiedzi. Nauczysz się rozpoznawać i stosować słownictwo adekwatne do sytuacji i intencji wypowiedzi samodzielnie kreując formy narracji  z wykorzystaniem odpowiednich do nich środków ekspresji. Czas wolny po lekcji wykorzystasz na rozwijanie swoich zainteresowań. Mówiąc po polsku możesz już aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, jakie latem oferuje stolica. 

 

Wakacyjny kurs języka polskiego na poziomie C1
Intensywny 2-tygodniowy kurs 30 lekcji  ( 3 x 45’ dziennie od pon. – pt.)

Wypowiadasz się po polsku bez problemu w mowie i w piśmie, bez trudu czytasz teksty o zróżnicowanej tematyce, ale nadal czujesz potrzebę rozwoju. Kurs letni będzie do tego doskonałą okazją. Włączysz się w intensywny nurt życia kulturalnego w Warszawie, który będzie podstawą do ciekawych tematycznie lekcji. Rozwiniesz nie tylko słownictwo, ale przekonasz się, że możesz je twórczo budować, poznając system słowotwórczy języka. Nauczysz się twórczo operować słowem zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Poznasz nowe bardziej rozbudowane struktury syntaktyczne, nauczysz się także synonimii składniowej, dzięki czemu styl Twoich wypowiedzi stanie się bogatszy.

 

Wakacyjny kurs języka polskiego na poziomie C2
Intensywny 2-tygodniowy kurs 30 lekcji  ( 3 x 45’ dziennie od pon. – pt.)

Chcesz osiągnąć poziom native-speakera? Będziemy intensywnie pracować z Tobą nad wzbogaceniem języka, skupiając się na tych strukturach wypowiedzi, które stosujesz w danej sytuacji najczęściej, by nauczyć Cię zastępować je innymi. Przygotuj się na pracę nad stylem wypowiedzi, zmiennymi środkami ekspresji, zależnie od kontekstu i sytuacji. Będziemy pracować nad ekwiwalentami tekstowymi, abyś opanował zróżnicowanie w łączliwości leksykalnej wyrażeń synonimicznych. W zakresie form pisemnych zwracać będziemy uwagę na te wyrazy funkcyjne, które mają wpływ na spójność tekstu oraz pełnią role modelujące jego treść i ton wypowiedzi. Zwracać będziemy szczególną uwagę na konotacje słów, powstałe na skutek czynników pozajęzykowych, które umożliwiają Polakom komunikację pozawerbalną, czyli najwyższy poziom znajomości języka.

 

Dlaczego warto uczyć się polskiego w wakacje?

 • Dlatego, że kursy letnie objęte są specjalną ofertą cenową, warto więc z tej okazji skorzystać.
 • Dlatego, że w wakacje masz czas i możesz bez większego wysiłku w krótkim czasie nauczyć się więcej niż przez cały rok.
 • Dlatego, że latem w Warszawie wiele się dzieje, życie kulturalne kwitnie, możesz uczestniczyć w wielu imprezach, często za darmo, jak np. Sommer Jazz Sessions na starym mieście, na które zjeżdżają się słynni jazzmani z całego świata, darmowe koncerty chopinowskie w Łazienkach i wiele innych atrakcji). Puby, kluby, kawiarnie, restauracje czynne są do późnych godzin nocnych, możesz wypróbować, czego nauczyłeś/-łaś się na lekcjach.
 • Dlatego, że jeśli włączysz się w rytm życia miasta, a będziesz miał/-a oczy i uszy otwarte, dużo szybciej opanujesz język polski. Masz możliwość darmowej konwersacji przez cały dzień. Rozmawiasz z kim chcesz, gdzie chcesz i o czym chcesz.
 • Dlatego, że każdego dnia będziesz odkrywać miasto i zobaczysz, jaka to frajda jeśli możesz się porozumieć, nawet jeśli są to dopiero początki.

Dwa tygodnie z polskim w Warszawie – to niezapomniana przygoda i gwarantowane efekty.
Skorzystaj z naszej aktualnej oferty – letnich kursów polskiego 2016! Zapisz się póki są jeszcze wolne miejsca.

PROGRAM KURSÓW WYJAZDOWYCH

Kursy wyjazdowe są organizowane na specjalne życzenie dla osób, które potrzebują intensywnej nauki w oderwaniu od spraw firmy i życia codziennego oraz dla zorganizowanych grup, które chciałby naukę polskiego połączyć z poznaniem kraju i turystycznymi atrakcjami. Czas trwania kursu jest do ustalenia, nie mniej polecamy kurs dwutygodniowy jako wystarczający do zrealizowania określonego programu. Najbardziej odpowiednie terminy na kursy wyjazdowe:

Zwiedzanie Polski z nauką języka to:

efekt całkowitego zanurzenia w języku. Polski od rana do wieczora, poranne sesje klasowe uzupełni popołudniowa praktyka w plenerze podczas atrakcyjnych zajęć terenowych i rekreacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w lesie, na wodzie, przy ognisku, na rowerze i .... Praktyka językowa z nauczycielem i samodzielna komunikacja z miejscową ludnością (wywiady, zbieranie informacji, uczestniczenie w lokalnych imprezach, festiwalach), pozwoli na złamanie barier językowych nawet u najbardziej opornych. 

Czas intensywnej nauki, niezwykłych przygód i niezapomnianych doświadczeń:  warsztatów folklorystycznych (u twórców ludowych), odkrywaniu historii (śladem rycerzy krzyżowych), doświadczenia wielokulturowości pogranicza ( m.in. niezwykły szlak tatarski), wycieczek rowerowych, lub wodnych (statkiem, łodzią, tratwą lub kajakiem), pieszych wyprawy górskich itp.

Chłonięcie języka w najpiękniejszych zakątkach Polski: wśród unikalnej przyrody ( Biebrzańskiego Parku Narodowego – ostoi ptaków błotnych i wodnych, nadwiślańskiego parku krajobrazowego, Puszczy Białowieskiej – najstarszego zespołu leśnego zamieszkałego przez żubry, Bieszczad - najbardziej dzikiego pasma górskiego lub malowniczych Tatr, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - perły renesansu o niezwykłej historii, miasta artystów: pisarzy, poetów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy i muzyków), w Sopocie - znanym uzdrowisku nad morzem, tworzącym zespół trzech miast razem z Gdynia i Gdańskiem.

 • od maja – października w Kazimierzu
 • od lipca – sierpnia nad jeziorami Mazurskimi,
 • od czerwca do września: w Puszczy Białowieskiej i nad Biebrzą
 • od czerwica do września – nad morzem
 • od września do października: w Bieszczadach i w Tatrach

Przygotuj się na przygodę życia! Asocjacje języka z krajobrazem, smakiem, zapachem, architekturą, klimatem pozostawiają w pamięci niezatarty ślad. Język wchłania się wraz z powietrzem. Nie ma skuteczniejszego sposobu nauki. Zaplanuj intensywny kurs wyjazdowy, a wyniki zaskoczą Ciebie i Twoje otoczenie.  

PROGRAM DLA SAMOUKÓW – PROGRAM ON-LINE – MOBILNY POLSKI

„Polski bez problemu” – to trzyczęściowy program do nauki polskiego na płytach CD z podręcznikiem oraz nagraniami MP3, opracowany dla kursantów anglojęzycznych. Mogą z niego korzystać zarówno osoby, które chcą samodzielnie nauczyć się języka, jak też uczestnicy kursów, dla których będzie to gotowy materiał do pracy w domu, w podroży lub w klasie.

Nauczyciele Academia Polonica opracowali program na trzech poziomach: dla początkujących (A1-A2), średniozaawansowanych (B1-B2) oraz dla zaawansowanych C1, na który składają się zróżnicowane pod względem tematyki teksty (dialogowe i ciągle) opatrzone komentarzem gramatycznym i słowniczkiem polsko-angielskim wraz z zestawem praktycznych ćwiczeń , ukazujących strukturę języka i rozwijających sprawności komunikacyjne. Nagrania tekstów uzupełnione specjalnie dobranym zestawem ćwiczeń służą do nauki wymowy i zapamiętywania słownictwa oraz typowych kolokacji. Wydawcą wszystkich trzech tomów

jest Supermemo. Program „Polski bez problemu” na wszystkich poziomach dostępny jest w zestawie: 1)wydrukowany podręcznik 2) kurs multimedialny (teksty z ćwiczeniami )na płytach CD oraz 3) nagraniami MP3 – 130 ‘ nagrań!), jak też w wersji on-line i służyć może do samodzielnej nauki polskiego przez Internet. Pakiet zawiera też aplikację mobilną na smartfony i tablety z systemem Android

Kurs można zamówić oraz obejrzeć demo i zapoznać się z opiniami klientów na stronach Wydawnictwa Supermemo:https://www.supermemo.pl/polski-no-problem

Wypróbuj kurs on-line w Internecie, zamów zestaw do domu lub wersję mobilną na tablet lub smartfon:

W każdym pakiecie otrzymasz:

 • nowoczesny, mieszczący się w kieszeni podręcznik do nauki polskiego lub jego wersję mobilną;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 2 500 ćwiczeń i objaśnień; 
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie - 130 minut nagrań!