Poziomy

Poziomy nauczania

Zgodnie ze standardami europejskiego systemu nauczania języków poziomy A1-C2 oznaczają następujące stopnie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim, jakie osiągają kursanci po ukończeniu kursu.

Poziom A1 – kursanci zaczynający naukę od zera osiągają elementarną umiejętność porozumiewania się w prosty sposób, zadawania pytań (Kto? Co? Gdzie? Kiedy?) i rozumienia prostych odpowiedzi, udzielenia podstawowych   informacji o sobie, czytania i rozumienia typowych napisów typu „wejście”, „wyjście”, „toaleta damska”, „toaleta męska”, szyldów z nazwami sklepów (warzywa-owoce, apteka, sklep spożywczy, itp.) czytania rozkładów jazdy, menu). Potrafi też zrobić notatki, wysłać prosty sms lub e-mail.

Poziom A2 – kursanci osiągają umiejętność radzenia sobie z prostymi, jednoznacznymi sytuacjami i podejmowania prób wypowiadania się w znanych sobie sytuacjach, potrafią uczestniczyć w rozmowach na proste, znane sobie tematy. Kursanci potrafią w sposób jednoznaczny wyrazić swoje stanowisko (np. „nie zgadzam się”), opinię (myślę, że…), stan emocjonalny (jestem szczęśliwy, smutno mi), przeczytać prosty tekst prasowy, informację na tablicy ogłoszeń, napisać proste opowiadanie (jak spędził/-ła weekend, dokąd pojedzie na wakacje, jaki jest jego/jej tygodniowy rozkład zajęć).

Poziom B1 – kursanci osiągają umiejętność wypowiadania się w ograniczony sposób w znanych sobie sytuacjach oraz radzenia sobie w sposób ogólny z informacjami, które odbiegają od rutynowych, np. wypowiadania opinii, uzasadnienia swego stanowiska, oceny sytuacji, potrafią wydawać i rozumieć polecenia, zrobić prezentację, wystąpić publicznie z prostym przeslaniem, przeglądać teksty o zróżnicowanej tematyce i rozumieć ich główne przesłanie, przekazywać niezbyt skomplikowane informacje w formie pisemnej (w e-mailu, sms-ie), napisać list z gratulacjami/kondolencjami, napisać raport, przygotować zestaw pytań, opisać konkretną sytuację, zdarzenie.

Poziom B2 – kursanci osiągają zdolność realizowania większości celów komunikacyjnych i swobodnego wypowiadania się w szerokim zakresie tematów, potrafią oprowadzić gości, szczegółowo opisując zwiedzane miejsca, udzielając wyjaśnień. Potrafią czytać teksty ogólne i specjalistyczne (ze swojej dziedziny) ze zrozumieniem na tyle szybko, by uczestniczyć w dyskusjach, konferencjach, wykładach. Potrafią wypowiadać się pisemnie na różne tematy – pisać opinie, sprawozdania, sporządzać notatki oraz większe opracowania na zadany temat. Rozróżniają style wypowiedzi i potrafią je stosować.

Poziom C1 – kursanci zdobywają umiejętność stosowania języka ze szczególnym uwzględnieniem jakości komunikacji – w kategoriach stosowności, wyczucia sytuacji w sprawności w podejmowaniu "nieoswojonych" tematów. Potrafią też sobie radzić w trudnych okolicznościach – krytyki, napastliwych lub dociekliwych pytań (np. udzielania wywiadów podczas konferencji prasowej, publicznych wypowiedzi). Potrafią też ze zrozumieniem śledzić wypowiedzi argumentacyjne na tematy abstrakcyjne, jak rozważania na temat alternatywnych rozwiązań, prowadzące do odpowiedniej konkluzji potrafią nie tylko zabrać głos, ale także utrzymać się przy głosie. Potrafią sprawnie posługiwać się zróżnicowanymi formami wypowiedzi pisemnej, stosując styl argumentacji lub opisu, wykorzystując zróżnicowane środki ekspresji (ironię, sarkazm, elementy humoru).

Poziom C2 – kursanci zdobywają pełną kompetencję w zakresie stosowania języka ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności doboru stylu wypowiedzi adekwatnie do funkcji wypowiedzi w mowie i w piśmie. Kursanci potrafią nie tylko zrozumieć dowcipy i konotacje kulturowe, ale także stosować humor, sarkazm, ironię, posługiwać się zarówno wyrażeniami potocznymi, jak i bardzo formalnymi. Potrafią korzystać ze wszystkich źródeł informacji, osiągając sprawność kognitywną w pracy z tekstami o charakterze specjalistycznym lub akademickim, czyli zdolność analizy tekstów pod względem istotnych dla nich informacji, jak też głównego przesłania. 

 

Przewidywana liczba godzin przeznaczona na osiągnięcie każdego z wymienionych poziomów:

A1-A2: 120h
B1-B2: 180h
C1-C2: 240h
(A1-C2: 9 kursów po 60 h)

A0-A1 – 60 h „survival” – 60 h
A1-A2 podstawowy 60 h
A2-B1 – Przełamując fale – niski średni 60
B1 Pewność siebie - średni 60
B1-B2 – Rozwój 60 - wyższy średni
B2 -60 – Samodzielność (wysoki średni)
B2-C1 - 60 - samodzielność i świadomość (niższy zaawansowany)
C1 – 60 kompetencja - zaawansowany
C1-C2 – 60 progowy: kompetentncja/sprawność (wyższy zaawansowany)
C2 – 60 sprawność (prawie native)
C2 – 60 doskonałość (= native)