intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście


kursy języka polskiego w firmie dla obcokrajowców warszawa śródmieście
nauka języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
kursy języka polskiego dla początkujących warszawa śródmieście
szkoła polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
tłumaczenia konferencyjne warszawa
W Polsce po polsku
Znajomość polskiego to lepsze kontakty z klientami, partnerami i współpracownikami oraz komfort życia.
tłumaczenia pism urzędowych warszawa tłumaczenia rejentalne warszawa śródmieście tłumaczenia symultaniczne warszawa śródmieście
tłumaczenia techniczne i specjalistyczne warszawa
Programy
języka polskiego dla cudzoziemców

Polski dla VIP-ów 
 
Polski dla biznesmenów 
 
Polski dla rodzin expatriatów 
 
Polski dla obcojęzycznych współmałżonków 
 
Polski dla międzynarodowych studentów
 
 
POLSKI W BIZNESIE 
 
Program dla VIP-ów, por. niżej 
 
JĘZYK POLSKI OGóLNY
  • Program dla rodzin cudzoziemców - opracowany w celu ułatwienia życia w Polsce rodzinom biznesmenów, które szczególnie dotkliwie odczuwają dyskomfort zmiany miejsca zamieszkania. Podczas gdy biznesmeni mogą liczyć na pomoc asystentek, ich rodziny, a zwłaszcza żony, muszą radzić sobie same w obcym środowisku. Program nastawiony jest na opanowanie języka tak w codziennych sytuacjach życiowych, jak też w sytuacjach zagrożenia, gdy trzeba wezwać pomoc lekarską, policję, straż pożarną lub mechanika. Znajomość języka i warunków życia w Polsce nie tylko ułatwi im funkcjonowanie w nowym środowisku, ale stać się może zachętą do aktywnego poznawania kraju, w którym spędzą kilka lat, nawiązywania kontaktów towarzyskich, dzięki czemu przymusowy pobyt zagranicą może okazać się ciekawą przygodą pełną niezapomnianych przeżyć. 
  • Program dla obcojęzycznych żon/mężów - opracowany z myślą o obcojęzycznych współmałżonkach. Program uwzględnia zarówno słownictwo związane z rutyną dnia codziennego, jak też sytuacje komunikacyjne - spotkania z rodziną, rozmowy towarzyskie, znajomość polskich norm obyczajowych i kulturowych wzorców zachowań. Na wyższych poziomach program zawiera informacje z zakresu historii, tradycji, obyczaju, gospodarki i kultury Polski. 
 
POLSKI DLA AKADEMIKóW 
 
Program dla Obcojęzycznych Studentów - opracowany zarówno dla studentów, którzy pragną podjąć studia w Polsce (program przygotowujący do studiów) , jak i tych którzy już tu studiują i chcą porozumiewać się lepiej i wiedzieć więcej o Polsce z wybranej przez siebie dziedziny (polskiej literatury, historii, sztuki, ogólnej wiedzy z zakresu kultury polskiej i polityki. Program dla międzynarodowych studentów na poziomie zaawansowanym zakłada rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych, pisania oraz rozumienia tekstów. Program kursu obejmuje pracę nad różnego typu tekstami, zarówno z prasy, jak i z literatury, naukę kreatywnego pisania oraz umiejętności prowadzenia dyskusji. 
Z polskim w "Polskę" - dla studentów ciekawych Polski organizujemy specjalne sesje weekendowe łączące intensywną naukę języka (podczas podróży) ze zwiedzaniem i praktyczną konwersacją. Sesje wyjazdowe przeznaczone są dla 6-osobowych zorganizowanych grup. Lekcje w plenerze polegają na wykonaniu zadań komunikacyjnych, np przeprowadzenia wywiadu, wykonanie foto-reportażu itp.
 
Program dla Pracowników Naukowych - opracowany dla wykładowców i badaczy zainteresowanych polską kulturą i nauką. Program nastawiony jest na rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, prezentacji, rozumienia tekstów naukowych z własnej dziedziny, opanowania specjalistycznego słownictwa oraz umiejętności pisania w języku polskim stosownie do wymagań stawianych tekstom naukowym. 
 
POLSKI DLA VIP-ów 
(liderów, dyplomatów, doradców, przedstawicieli międzynarodowych organizacji) 
 
Kursy prowadzone są u klienta lub w Academia Polonica, z uwzględnieniem elastycznego harmonogramu zajęć. Program nauczania skorelowany jest z branżą, stanowiskiem, jak też typowymi sytuacjami komunikacyjnymi, z jakimi spotyka się Klient w pracy oraz w życiu towarzyskim. Tematyka zajęć skupia się na konkretnych zagadnieniach gospodarczych i/lub kulturowych, zależnie od zainteresowań i potrzeb Klienta. 
Intensywne kursy wyjazdowe. W celu przyspieszenia nauki organizujemy intensywne sesje weekendowe lub 10-dniowe szkolenia w miejscowościach wypoczynkowych w najciekawszych miejscach w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych w okolicach Warszawy. Intensywna nauka polskiego urozmaicona zajęciami rekreacyjnymi (np. golf, narty, joga) lub ciekawym programem turystyczno-krajoznawczym daje wyjątkowo dobre rezultaty, gdyż pozwala na połączenie typowo klasowych lekcji z praktyczną konwersacją w terenie, w autentycznym otoczeniu językowym. Czas spędzony pod opieką nauczycieli jest niezwykle cennym doświadczeniem i najefektywniejszym sposobem nauki języka w jak najkrótszym czasie. Jest to tzw. "całkowite zanurzenie w języku " od chwili rozpoczęcia kursu aż do samego wyjazdu. Połączenie kursu językowego z jogą podnosi koncentrację, wprowadzając ciało w stan głębokiego relaksu, a tym samym stwarzając idealne warunki do przyswajania wiedzy. 
 
Polski dla profesjonalistów/specjalistów - opracowany na specjalne życzenie. Program obejmuje opanowanie słownictwa danej specjalności, umiejętność rozumienia tekstów (dokumentów) z danej dziedziny oraz rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych w zakresie tematyki związanej z daną specjalizacją. Na bardziej zaawansowanym poziomie rozwijane są również umiejętności pisania (prowadzenie korespondencji oraz sporządzania dokumentów i raportów) , jak też publicznych wystąpień, prezentacji, udziału w dyskusjach, prowadzenia zebrań, przemawiania (i przygotowywania przemówień), etc. Program kursu profilowany jest każdorazowo dla Klienta zgodnie z jego potrzebami. 
 
Polski dla dyplomatów - opracowany dla korpusu dyplomatycznego oraz dla osób obracających się w kręgach dyplomatycznych, pragnących zapoznać się z protokołem dyplomatycznym oraz etykietą obowiązującą w kontaktach oficjalnych na szczeblu ambasad. Program zawiera: wiadomości z zakresu polskiej kultury, historii, obyczaju, tradycji, polityki, podstawową wiedzę o polskich środkach masowego przekazu oraz ekonomii. Program nastawiony jest głównie na rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, zwłaszcza w zakresie prezentacji, udziału w konferencjach prasowych, jak też w życiu towarzyskim. 

warszawa
warszawa warszawa warszawa warszawa
warszawa warszawa