intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście


kursy języka polskiego w firmie dla obcokrajowców warszawa śródmieście
nauka języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
kursy języka polskiego dla początkujących warszawa śródmieście
szkoła polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
tłumaczenia konferencyjne warszawa
W Polsce po polsku
Znajomość polskiego to lepsze kontakty z klientami, partnerami i współpracownikami oraz komfort życia.
tłumaczenia pism urzędowych warszawa tłumaczenia rejentalne warszawa śródmieście tłumaczenia symultaniczne warszawa śródmieście
tłumaczenia techniczne i specjalistyczne warszawa
Polski dla cudzoziemców
poziomy nauczania

  • Specjaliści - językoznawcy i doświadczeni nauczyciele opracowali szereg programów, które dążą do osiągnięcia najwyższego poziomu, dostosowane są do wymagań Rady Europy. 
  • Academia Polonica oferuje 8 poziomów kursów, poczynając od zupełnie początkowego, na zaawansowanym skończywszy. 
 
Początkujący A1-A2 
 
Polski "na przeżycie" - program dla zupełnie początkujących, obejmuje podstawowe słownictwo i wyrażenia konieczne w codziennej komunikacji w typowych sytuacjach życiowych. Proste konstrukcje gramatyczne, słownictwo podstawowe ok. 200- 500 słów. Student opanowuje elementarną umiejętność porozumiewania się w bardzo prosty sposób. Umie zadać proste pytanie, zrozumieć odpowiedź, przeczytać napisy. 
 
Komunikacja - pełen kurs dla początkujących, mających już opanowane podstawowe słownictwo. Program wprowadzający studentów do języka polskiego w połączeniu z poznaniem stylu życia w Polsce z uwzględnieniem różnic kulturowych, tradycji i obyczaju. Program przygotowuje studentów do porozumiewania się w języku polskim w życiu codziennym. Rozwija umiejętność zadawania pytań, zdobywania i udzielania informacji. Podstawowe wiadomości gramatyczne zostają wprowadzone w sposób praktyczny, łącznie ze słownictwem do ok. 700 wyrazów. Student opanowuje umiejętność radzenia sobie z nieskomplikowanymi sytuacjami komunikacyjnymi w znanych sobie kontekstach. 
 
 
Niski średni A2-B1 
 
Poziom podstawowy - program wprowadzający studentów do polskiego systemu językowego. Słownictwo rozszerzone zostaje do ok. 1500 słów, wprowadzone wraz z praktyczną umiejętnością posługiwania się konstrukcjami gramatycznymi. Program przygotowuje studentów do prowadzenia konwersacji na tematy ogólne, czytania prostych tekstów, zadawania pytań, nawiązywania kontaktów. Student opanowuje umiejętność wypowiadania się na znane sobie tematy, radzenia sobie w nowych sytuacjach komunikacyjnych, odbiegających od rutynowych zachowań. 
 
 
Poziom średni B1-B2 
 
Przełamując fale - program rozwija praktyczną wiedzę gramatyczną oraz słownictwo do ok. 3000 słów. Studenci opanowują umiejętności konwersacyjne, zwłaszcza w zakresie wyrażania intencji, opinii, zajmowania stanowiska. Program wzbogacony jest o nowe elementy - czytania artykułów z codziennej prasy oraz słuchania wiadomości RTV w celu rozwinięcia umiejętności rozumienia i pisania. Student osiąga większa biegłość w wypowiadaniu się na tematy ogólne, rozumienia coraz większe liczby tekstów, radzenia sobie w nowych sytuacjach. 
 
Pewność siebie - program zakłada dalsze opanowywanie gramatyki i rozszerzenie zasobu słownictwa do ok. 5000 słów do osiągnięcia przez studentów poczucia pewności siebie w prowadzeniu konwersacji. Ponadto rozwijane są nadal umiejętności czytania, słuchania i pisania. Program przygotowuje studentów do nadążania za swobodnie prowadzoną konwersacją oraz śledzenia informacji w mediach. 
 
Rozwój - program przygotowuje studentów do osiągnięcia większej swobody w posługiwaniu się systemem językowym. Prezentowane są różne style wypowiedzi i środki ekspresji językowej. Studenci przygotowywani są do stosowania stylu języka adekwatnego do sytuacji i intencji. Studenci opanowują kreatywne formy wypowiedzi w mowie i piśmie, rozszerzają słownictwo do ok. 7000 słów. 
 
 
Poziom zaawansowany C1-C2 
 
Poziom biegłości - program zakłada opanowanie pełnej wiedzy o strukturze języka i umiejętności jej stosowania. Słownictwo zostaje rozszerzone do ok. 10000 słów. Z zakresu gramatyki nacisk kładzie się na słowotwórstwo, idiomatyczne użycie języka, składnię zdania złożonego. Studenci przygotowywani są do myślenia po polsku, opanowania umiejętności czytania tekstów o treści ogólnej i bardziej specjalistycznej, pisania dłuższych wypowiedzi. 
 
Poziom perfekcji - program przygotowujący do osiągnięcia stopnia znajomości języka na poziomie języka ojczystego. Student rozumie różnego rodzaju teksty, potrafi wypowiadać się w mowie i w piśmie na ich temat, swobodnie korzysta z języka, zgodnie z funkcją wypowiedzi. Rozumie niuanse stylistyczne - grę słów, ironię, humor. 

warszawa
warszawa warszawa warszawa warszawa
warszawa warszawa