intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście


kursy języka polskiego w firmie dla obcokrajowców warszawa śródmieście
nauka języka polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
kursy języka polskiego dla początkujących warszawa śródmieście
szkoła polskiego dla obcokrajowców warszawa śródmieście
tłumaczenia konferencyjne warszawa
W Polsce po polsku
Znajomość polskiego to lepsze kontakty z klientami, partnerami i współpracownikami oraz komfort życia.
tłumaczenia pism urzędowych warszawa tłumaczenia rejentalne warszawa śródmieście tłumaczenia symultaniczne warszawa śródmieście
tłumaczenia techniczne i specjalistyczne warszawa
Polski dla cudzoziemców
metody nauczania

Podręczniki: z zasady nie korzystamy na lekcjach z podręczników, jeżeli nie są absolutnie konieczne. Nauczyciele samodzielnie kreują sytuacje i przygotowują materiały prezentacyjne. Lekcje są autorskie, profilowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami ucznia. Nie mniej naszych Klientów wyposażamy w materiały do samodzielnej nauki - podręczniki wraz z nagraniami tekstów na CD dostępne w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej pt. "Polski w cztery tygodnie" W wersji angielskojęzycznej natomiast oferujemy program "Polski bez problemu" w formie książkowej, MP3 oraz w formie kursu komputerowego, dostępnego również w formie on line (więcej o tych programach). 
 
Gramatyka: mimo typowo komunikacyjnego nastawienia programu, gramatyka nie jest pomijana. Uczymy jak prawidłowo używać konstrukcji gramatycznych poprzez wprowadzanie ich w najbardziej dla nich typowym kontekście. Studenci nie wkuwają konstrukcji gramatycznych, lecz uczą się ich drogą asymilacji, poprzez odgrywanie prostych sytuacji komunikacyjnych prezentowanych przez nauczyciela, ćwiczeń mnemotechnicznych i gier językowych. Studenci uczą się samodzielnie budować frazy na podstawie podanego wzorca, ale w odmiennym kontekście. 
 
Nauczanie: stosujemy jedynie aktywne formy nauczania. Metoda ta zakłada wykorzystanie prostych elementów do konstruowania coraz bardziej skomplikowanych struktur. Uczymy przy zaangażowaniu wielu zmysłów jednocześnie (zwłaszcza zmysłu słuchu, wzroku, dotyku) oraz poprzez rozbudzanie wyobraźni, co powoduje włączenie pozostałych zmysłów (węchu, smaku, dotyku) i przyspiesza naukę języka. Zdajemy sobie sprawę z różnych zdolności percepcyjnych u poszczególnych Klientów i starannie dobieramy najbardziej adekwatne kanały przyswajania nowych informacji. Nie mniej staramy się rozwijać również te, do których klient nie był przyzwyczajony, dzięki czemu dochodzi do podświadomej asymilacji wiedzy. W celu ułatwienia zapamiętywania stosujemy szereg mnemotechnicznych technik asocjacyjnych, wnoszących element gry i zabawy. 
 
Rozwijanie umiejętności językowych: rozwijamy głównie umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza w nauczaniu początkowym, by cudzoziemiec jak najszybciej przełamał barierę strachu przed mówieniem. Nie znaczy to, że czytanie i pisanie są pomijane. Wprowadzamy je równolegle z nauczaniem rozumienia i mówienia, choć koncentrujemy się na tym ostatnim. Na poziomach średnim i zaawansowanym wszystkie cztery umiejętności rozwijane są w równych proporcjach. 

warszawa
warszawa warszawa warszawa warszawa
warszawa warszawa