Warsztaty metodyczne

dla nauczycieli języka polskiego

Warsztaty prowadzi dr hab. Ewa Masłowska – językoznawca, specjalizująca się w zakresie lingwistyki kulturowej, dyrektor Academia Polonica.

Warsztaty skierowane są dla humanistów z wyksztalceniem uniwersyteckim, którzy bądź chcą się dopiero przygotować do roli nauczyciela języka polskiego jako obcego, bądź doświadczonych glottodydaktyków, gotowych poszerzyć zakres swych umiejętności.

Skuteczna nauka języka obcego wymaga od kursanta tylko zaangażowania czasu, od nauczyciela natomiast sprawnego zastosowania i doboru odpowiednich technik do:
– diagnozy potrzeb i oceny aktualnego stanu wiedzy kursanta
– przygotowania kursanta do odbioru wiedzy
– efektywnego przekazania wiedzy (różnych typów prezentacji na podstawie scenariusza, zawierającego modelowe wzorce)
implementacji wiedzy opartej na kognitywnych zdolnościach umysłu ( asocjacyjnych, kreatywnych, zdolności zapamiętywania (pamięć krótka) i odtwarzania (pamięć długa)
ewaluacji (opartej zwłaszcza na zdolnościach kreacyjnych i reprodukcyjnych i asocjacyjnych (sięganie do pamięci długiej)

Czego nauczysz się na warsztatach?
Jak budować kompetencję kulturową u obcokrajowca.
Jak wspomagać go w budowaniu poczucia pewności siebie w przełamywaniu bariery strachu przed mówieniem.
Poznasz techniki służące do uruchamiania pamięci krótkiej i długiej i dowiesz, się kiedy je najlepiej stosować.
Samodzielnie wybierzesz najlepsze techniki do ewaluacji, aby nie był to test
Na podstawie przykładowych prezentacji samodzielnie wykreujesz swój scenariusz do wybranych lekcji
Nauczysz się samodzielnie dobierać techniki, do poszczególnych etapów procesu nauczania
Poznasz techniki kreatywnego nauczania na wszystkich 3 poziomach (A-C): od wymowy, słownictwa do narracji (opowiadania i pisania), dialogu z uwzględnieniem wyrażania intencji i zastosowania aktów mowy.
Poznasz techniki aktywnego czytania i słuchania tekstów, ukierunkowanych na cel, jaki zamierzasz osiągnąć na lekcji
Poznasz techniki ćwiczenia pamięci krótkiej i długiej
Dowiesz się, jaki typ tradycyjnych ćwiczeń językowych „zabija”, a jaki rozwija kursanta
Poznasz techniki sprawdzające się w nauczaniu 1 x 1 (nauczyciel – uczeń) oraz w grupie
Dowiesz się, jakie interaktywne narzędzia sprawdzają się, gdy prowadzisz lekcje u klienta lub w klasie nie wyposażonej w rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, narzędzia do odtwarzania dźwięku czy video.Podczas zajęć warsztatowych na sobie wypróbujesz wszystkie techniki, przekonasz się na ile są skuteczne i samodzielnie dokonasz wyboru, które z nich najlepiej stosować do diagnozy potrzeb/oceny stanu wiedzy klienta, implementacji czy ewaluacji.

Inwestycja w siebie to koszt 500,00 zł. za program 10 x 90’ warsztatów.
Warsztaty organizowane są tylko dla grup 3-6 uczestników.
Jeśli w relacjach z kursantami chcesz być efektywnym moderatorem, a nie drętwym mentorem – zapisz się.

Terminy i program będą ogłaszane w Zakładce AKTUALNOŚCI.

Dlaczego warto wspólpracowac z nami?

Zajmujemy 2 miejsce na liście  5 najlepszych szkół języka polskiego dla obcokrajowców

https://www.praca-biznes.pl/5-najlepszych-szkol-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-w-warszawie/

KONTAKT


 

Academia Polonica dr Ewy Masłowskiej
Al. Jerozolimskie 55 lok. 14 
02-697 Warszawa