Dlaczego warto współpracować z nami?

Sukces w opanowaniu języka zależy od trzech czynników:

Szkoła polskiego dla obcokrajowców Warszawa


METODY

Kursy polskiego dla obcokrajowców Warszawa


ZAANGAŻOWANIA KURSANTA

Tłumaczenia konferencyjne Warszawa


CZASU

Z doświadczenia wiemy, że nasi kursanci nie dysponują dużą ilością czasu, dlatego lekcje zaprojektowane są w sposób maksymalnie angażujący ucznia:

- lekcje polskiego prowadzone są według scenariusza przygotowanego przez nauczyciela, by wykluczyć pośrednictwo książki i wciągnąć ucznia w akcję. Dlatego podręcznik polecamy kursantom do nauki w domu, co nie oznacza, że rezygnujemy z tekstów, ale opieramy się raczej na tekstach aktualnych.

- każda lekcja składa się z naprzemiennie stosowanych modułów: ćwiczeń wprowadzających, prezentacji nowego materiału (słownictwa, wzorca fraz, kontekstu), praktycznych ćwiczeń z zapamiętywania, zadań komunikacyjnych oraz wymowy;

- zwracamy szczególną uwagę na skonwencjonalizowane wzorce zachowań, w których kryją się różnice kulturowe. Znajomość scenariusza zachowań chroni przed poważnymi zakłóceniami komunikacyjnymi, powodującymi szok kulturowy, frustrację i poczucie alienacji. Wprowadzenie kontekstu kulturowego i wzorców zachowań ma na celu uświadomienie różnic kulturowych, a w konsekwencji nabycie kompetencji kulturowych. Dzięki temu relacje naszych kursantów w Polakami (zarówno w firmie, jak w życiu prywatnym) układają się znacznie lepiej, co przekłada się na ich komfort życia w Polsce.

Dlaczego warto wspólpracowac z nami?

Zajmujemy 2 miejsce na liście  5 najlepszych szkół języka polskiego dla obcokrajowców

https://www.praca-biznes.pl/5-najlepszych-szkol-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-w-warszawie/

1. Stosujemy program aktywnego nauczania języka polskiego

w kontekście kulturowym, co  prowadzi do nabycia kompetencji komunikacyjnych i kulturowych.   Program nauczania języka polskiego  spełnia europejskie standardy, ale jest  programem autorskim Academia Polonica, stworzonym na bazie długoletnich doświadczeń pracy z cudzoziemcami

2. Szkoła prowadzona jest przez językoznawcę dr hab. Ewę Masłowską

która nadzoruje programy i metody nauczania, zapewniając  wysoki poziom i metodologię, odpowiadającą współczesnym badaniom naukowym nad językiem. Nauka polskiego opiera się na kognitywnych zdolnościach umysłu do  przyswajania wiedzy językowej i pozajęzykowej. 

3. Metoda nauczania opiera się na stosowaniu zróżnicowanych

technik ukierunkowanych  zarówno  na tzw. pamięć krótką (szybkie zapamiętywanie), jak też długotrwałą, opartą na asocjacjach, rekonstrukcji, kreatywnym  wykorzystywaniu modelu. Podejście zadaniowe wymusza aktywne użycie języka oraz buduje poczucie pewności siebie i pozwala szybko przekraczać bariery komunikacyjne. 

4. Stosujemy indywidualne podejście

Kursy języka polskiego profilowane są do potrzeb i zainteresowań kursantów

5. W wypadku kursów indywidualnych stosujemy elastycznie dostosowany program

Terminy lekcji mogą być stałe lub planowane  z tygodnia na tydzień. 

6. Praktyczne podejście na nauki języka polskiego

obejmuje zróżnicowane sposoby prowadzenia zajęć zarówno w klasie, jak też w naturalnym otoczeniu (w wybranych miejscach  w mieście lub  w terenie - w wypadku kursów wyjazdowych).

KONTAKT


 

Academia Polonica dr Ewy Masłowskiej
Al. Jerozolimskie 55 lok. 14 
02-697 Warszawa