Kompleksowa obsługa

konferencji, sympozjów, szkoleń

Wieloletnia współpraca z tłumaczami pozwoliła nam na dobranie wykwalifikowanej kadry

Wieloletnia współpraca z tłumaczami pozwoliła nam na dobranie wykwalifikowanej kadry, utworzenie szerokiej wielojęzykowej bazy tłumaczy o różnych, czasem bardzo wąskich specjalnościach. Na rynku postrzegani jesteśmy jako firma niezawodnie wywiązująca się z powierzonych nam zadań. W celu ułatwienia pracy organizatorom konferencji podjęliśmy współpracę z firmą zapewniającą obsługę techniczną oraz drukarnią, która niezawodnie przygotuje na czas materiały konferencyjne oraz dostarczy je w wyznaczone miejsce.

Tłumaczenia konferencyjne

Zarówno symultaniczne (kabinowe) jak i konsekutywne wymagają od tłumacza starannego przygotowania się do przekładu. Nawet tłumacze dobrze zorientowani w tematyce potrzebują zapoznać się z materiałami konferencyjnymi (treścią wystąpień) przed wystąpieniem. W trosce o płynne tłumaczenie i najwyższy poziom usługi oczekujemy od organizatorów konferencji dostarczenia nam treści wystąpień na kilka dni przed konferencją. Zarówno tłumaczenie symultaniczne jak i konsekutywne dostępne jest w różnych językach. W niektórych konfiguracjach również z języka obcego na obcy. 

 

Obsługa techniczna

Polegająca na dostarczeniu sprzętu, montażu i opiece nad sprawnym działaniem urządzeń zapewni transmisję przekładu bez zakłóceń. Umożliwienie technikom wcześniejszego zapoznania się z salą, w której montowane będą urządzenia pozwoli na ich optymalne rozmieszczenie. 
 
Zapewnimy Państwu sprzęt najnowszej generacji, nad którym czuwać będzie dwóch techników przez cały czas trwania konferencji. Sprzęt konferencyjny możemy dostarczyć i zmontować w dowolnym miejscu w kraju. Podejmiemy się obsługi zarówno małych sympozjów, jak i przedsięwzięć na dużą skalę. 

Materiały konferencyjne

Mogą być przez nas przetłumaczone i za naszym pośrednictwem wydrukowane i odpowiednio przygotowane w imiennie zaadresowanych teczkach dla każdego z uczestników konferencji. Współpracująca z nami drukarnia przygotuje je na czas i dostarczy we wskazane przez Państwa miejsce. 

Wyceny obsługi tłumaczeniowej i/lub technicznej

Dokonujemy po otrzymaniu informacji dotyczącej daty i miejsca konferencji, liczby uczestników, liczby potrzebnych odbiorników do transmisji przekładu, określenia języka (języków) przekładu, potrzebnego dodatkowego sprzętu (mikrofonów, sprzętu prezentacyjnego, konieczności nagłośnienia sali). 
 
Uwaga: ze względu na jakość nagłośnienia w wynajmowanych salach konferencyjnych sugerujemy skorzystanie z naszego sprzętu, który działa bez zakłóceń.