Kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego organizowane są w miarę potrzeb, gdy zgłoszą się minimum 3-5 osób.