Kursy indywidualne dostępne na zamówienie   
Kursy w mini grupach  (2 oraz 3+) organizujemy ad hock, jak tylko zglosi  się wymagana  liczba kandydatów. 
Poziomy: A0-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2, B2-C1, C1-C1
Programy i intensywność kursow:
Minimalny program - 60 lekcji x 45', minimalna sesja 2 x 45'

  • kurs regularny 2 x w tygodniu po 90'  - 15 tygodni
  • kurs intensywny  5 x w tygodniu po 90' - 6 tygodni
  • kurs super intensywny  5 x w tygodniu po 6 x 45' (w dwoch sesjach  3 x 45'   ranną i popoludniowa z przerwą na obiad) -  2 tygodnie
  • Intensywne kursy  dla VIP-ów - (1-2 tygodni, liczba lekcji i terminy do ustalenia)

Cena kursów:

  • Kurs indywidualny: 60 lekcji x 45' (regularny/intensywny) - 4 500,00  PLN 9+ koszt dojazdu, jeśli lekcje są  prowadzone u Klienta  poza Środmieściem)
  • Kurs w grupie 2-osobowej  2 400,00 PLN
  • Kurs w grupie 3+   1920,00 PLN
  • Intensywne kursy  dla VIP-ów -  200 PLN za sesję 90'